In februari 2010 is begonnen met de uitbreiding van onze bestaande ligboxenstal. Na ruim een jaar met de vergunningen en tekeningen bezig geweest te zijn kon half februari eindelijk de eerste paal de grond in. Vooraf is er een bestaande werktuigen loods afgebroken. Deze wordt elders op het bedrijf opnieuw herbouwd.   

 

De huidige stal daterend uit 1978 is zeker nog niet versleten, maar aangezien we steeds meer koeien zijn gaan houden wegens de schaalvergroting die in de melkvee sector steeds plaats blijft vinden, is de maximale capaciteit in de huidige stal bereikt. Ook het melken een dagelijks tweemaal terugkerend fenomeen gaat in de huidige melkstal met beperkte capaciteit steeds meer tijd in beslag nemen

 

Daarom hebben we er voor gekozen om een geheel nieuwe stal met nieuwe melkstal aan de huidige ligboxenstal te bouwen, hierdoor blijft alles op eén locatie en wordt na de verbouwing het stal als het ware gespiegeld. Waar nu het melkvee zit komt straks het jongvee en droge koeien. Aan de kant waar nu het jongvee zit komt straks een doorbraak naar het nieuwe stal waar dan de melkkoeien komen. Door de verbreding komt er ook een tweede voergang zodat er genoeg vreetplaatsen zijn voor alle koeien. Als keuze voor de nieuwe melkstal is er gekozen voor  een 2 x 10 ‘zij aan zij’, met rapid exit van westfalia .
 


 

 

 

Heien

 

© Jan Speksnijder 2012

 

Felicitaties aan Jan Speksnijder voor de eerste paal van de nieuwe stal, van grootmoeders en oudtante.

Home .
Nieuws.
Historie.
Boerderij.
Kaas.
Winkel.
Contact .
Links .